Is er geen referentiepunt of is nauwkeurigheid niet direct het belangrijkst, dan maken we gebruik van de GPS of Glonass. Bijvoorbeeld bij:

  1. Het uitzetten van kadastrale grenzen.
  2. De positie  bepalen van bebouwing aan de hand van RD-coördinaten.
  3. DWA en HWA en wegen uitzetten
  4. Nieuwe en gewijzigde kavels aanleveren voor het Kadaster